Start Nyheter Om oss Framgångar Åringar Avelsston Hingstar Föl Till Salu Ivans funderingar

Välkommna till Rävdansens stuteri

Berit och jag, uppskattar att Ni tagit Er tid att lära

känna vårt stuteri lite närmare och den fantastiska galoppsporten. För de av Er som redan är i sporten, är

vår site ett bra sätt att hålla sig uppdaterad på hur det

går för våra uppfödningar, hingstar och vilka föl och

åringar som finns till salu. Är Du inte i galopp- sporten

idag, så kan vår site vara ett sätt att lära sig mer om Rävdansen och galoppsporten i Skandinavien. Kanske

kan vi hjälpa Dig in i fullblodssporten ! Kontakta oss

gärna med frågor så ska vi besvara dessa efter bästa förmåga!

Vare sig Ni besöker vår webbplats eller stuteriet, så

hälsar vi Er Hjärtligt Välkomna!

Med vänlig hälsning
Berit och Ivan Sjöberg

 

 

Gården

Rävdansens Stuteri, Lindarsnäs Egendom, ligger i Ärla

c:a 2 mil söder om Eskilstuna. Restid från Stockholm är

c:a 45 min.
Rävdansens Stuteri började sin verksamhet i Håtuna,

utanför Sigtuna, men när behovet av mark blev för stort, köptes Lindarsnäs Egendom.

Gården är på 275 ha, varav 130 ha används till beten

och vallodling. Markerna är enormt produktiva ur betessynpunkt och gräset växer långt in på hösten vilket gör dem idealiska för hästuppfödning.

Rävdansen äger själva 10 - 12 ston och har ungefär

lika många ston uppstallade åt klienter. Har för närvarande

59 boxar under vintertid, vilket utökas under betäckningsäsongen.

Lindarsnäs Egendom var tidigare känd föra sina

semintjurar - Lindarsnästjurarna, men i samband med att vi köpte gården 1986, lades denna del ned, för att ge

plats åt hästarna.

 

 Rävdansens Stuteri 640 43 Ärla Sverige Tel: 016-74260 Mobil: 070-551 09 93 E-post: ravdansen@telia.com